Bankcomat.org hizmet kullanım sözleşmesi


1. Genel Hükümler

1.1. Anlaşma, elektronik para birimi değişimi alanında Eşanjör tarafından hizmetlerin sağlanması için prosedürü belirler.
1.2. Eşanjör, Bankcomat.org adlı bir İnternet kaynağı olarak anlaşılmaktadır.
1.3. Müşteri, Bankcomat.org üzerinden değişim yapan herhangi bir bireydir.

1.4. Ayrıca, Müşteri ve Eşanjör birlikte anılırsa, Taraflar olarak anılır.

1.5. Taraflar, elektronik para birimlerinin değişimi ile ilgili konularda aralarındaki ilişkinin bu Sözleşmeye tabi olduğunu kabul ederler. Bu elektronik Sözleşmenin yasal gücü, yazılı bir belgeden daha düşük değildir.

1.6. Bu Sözleşme, halka açık bir teklif görevi görür. Kabulü, Müşteri tarafından Bankcomat.org Exchanger aracılığıyla bir değişim işlemi için başvurunun sunulması yoluyla yapılır. 

2. Sözleşmenin Konusu

2.1. Bankcomat.org eşanjörü, Sözleşmenin 4. bölümünde belirtilen hizmetleri sağlar ve Müşteri, Sözleşmenin 9. bölümünde belirtilen standartlara uyar. Hizmetlerin sağlanması için prosedür, Eşanjörün iç Düzenlemeleri ile belirlenir. Yönetmelik hükümleri, Anlaşmanın 5. Bölümünde belirlenmiştir.
2.2. Müşteri, Eşanjör hizmetlerinin bedelini Sözleşmede öngörülen şartlara uygun olarak ödemelidir.

3. Tarafların karşılıklı yükümlülükleri


3.1. Bankcomat.org değiştiricisi aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür:

3.1.1. Ödeme sistemleri Qiwi, Perfect Money, Payeer, Yandex.Money ve bir dizi diğer EPSnin (elektronik ödeme sistemleri) başlık birimlerinin Anlaşma tarafından öngörülen standartlar temelinde elektronik parasını değiştirin.
3.1.2. Müşteriye, Bankcomat.org çevrimiçi kaynağının yeteneklerini kullanarak, uygulamanın yürütülmesi sırasında bilgi ve teknik destek sağlamak.

3.1.3. Müşterinin kişisel verileri, para transferinin zamanı ve boyutları dahil olmak üzere gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgilerin korunmasını garanti etmek. Bu bilgiler, işlemi yapan Müşteri tarafından kullanılabilir. İşlem gizli bir ödeme sistemi ile gerçekleştirilmişse, bununla ilgili bilgiler gizli kategorisine girer ve ifşa edilemez.

3.1.4. Tamamlanan işlemlerle ilgili bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılmasını önleyin. Aşağıdaki davalar bu kurala girmez: Yargı yetkisi Eşanjörün bulunduğu yere kadar uzanan mahkeme, yasal olarak yürürlüğe giren ilgili bir karar vermişse; Eşanjörün bulunduğu yerde faaliyet gösteren kolluk kuvvetleri veya vergi yapılarından resmi bir talep alındığında; Ödeme sistemlerinin yönetiminden bir talep varsa - Eşanjör ortakları.

3.1.5. Müşterinin kişisel indirimini dikkate alarak işlemleri gerçekleştirin.

3.1.6. Mevcut Sözleşmenin 3.2.5, 5.4, 5.5 veya 5.6 maddelerinde belirtilen standartlara uymama ile ilgili ihlaller için bir talepte bulunulduktan sonra en geç 24 saat içinde Müşteriye veya üçüncü bir tarafa para transferi. 3.2. Müşterinin Yükümlülükleri:

3.2.1. Ödemeyi tamamlamak için doğru ayrıntıları ve kişisel bilgileri sağlayın.

3.2.2. Global ağdaki mevcut e-posta adresini belirtin.

3.2.3. Bankcomat.orgdan mesajlar alın. Bilgisayar ekipmanı veya başka bir cihaz kullanarak küresel ağa erişim sorununu çözün. Güvenilir anti-virüs programları kullanarak Eşanjör ile güvenli bir bağlantı sağlayın.

3.2.4. Sözleşmenin hükümlerine uyun.

3.2.5. Para transferinin tamamen veya kısmen de olsa 5.4. - 5.6. Maddelerde belirtilen durumlar hakkında Bankcomat.org temsilcilerine ve teknik personeline bilgi vermek. mevcut Sözleşmenin. Bildirim, işlemden sonraki bir ay içinde gönderilmelidir. Aksi takdirde, ihtilaflı ödemeler Bankcomat.orga gidecektir.

3.2.6. Bir değişim gerçekleştirme prosedürünü düzenleyen yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uyun.

3.2.7. Trafiği uygunsuz şekilde artırmak için sistemleri kullanmaktan kaçının.

3.3. Bankcomat.org değiştiricisi şu haklara sahiptir:

3.3.1. Yükseltme süresi boyunca veya değişim kaynağının çalışmasında ortaya çıkan hataları veya arızaları düzeltmek için faaliyetleri askıya alın.

3.3.2. Dolandırıcılık komisyonu hakkında şikayette bulunulursa veya yetkili makamlardan resmi bir talep gelirse, koşullar netleşene kadar para transferi yapma sürecini durdurun.

3.3.3. Bir indirim sistemi oluşturun.

3.3.4. Belirli bir yönde değişim yapmak için komisyonun büyüklüğünü belirleyin.

3.3.5. Motivasyonu açıklamadan Müşteriye hizmet etmeyi reddetmek;

3.3.6. İşlem bir hata sonucu gerçekleşmediyse, Eşanjör, Müşteriden posta yoluyla ek bilgi (örneğin, elektronik cüzdanın ekran görüntüsü, ödeme makbuzu) talep etme hakkına sahiptir.

3.3.7. Eşanjör çalışanları ile yanlış davranan, hizmetin işleyişi ile ilgili olmayan sorular soran veya gerekli bilgileri vermeyi reddeden Müşteri ile konuşmayı durdurun.

3.3.8. 5.4. - 5.6. Maddelerde belirtilen durumların meydana gelmesi durumunda bir para transferini engelleyin. Anlaşmalar.

3.3.9. Gerekirse, kişi tanımlanana ve Müşteri tarafından sisteme kaydedilen verilerin gerçeği tespit edilene kadar işlemi engelleyin ve kullanıcının hesabındaki fonları dondurun.

3.4. Müşteri tarafından Bankomat.com web kaynağının veya üçüncü şahıs hizmetlerinin elektronik fonları ile sebepsiz zenginleştirme olması durumunda, site yönetimi, gerekçeler ve tüm durumlar netleşene kadar uygulamanın yürütülmesini durdurma hakkına sahiptir. değiştirici veya diğer değişim hizmetleri tarafından maruz kalınan kayıpların tazminatı olarak. 

3.5. Değişim hizmetinin idaresi, sevk programının şartlarını revize etme hakkına sahiptir. 

3.6. Hizmet, aşağıdaki durumlarda uygulama tarafından sabitlenen oranı yeniden hesaplama hakkına sahiptir:
- üçüncü taraf hizmetin bir kısmındaki gecikme nedeniyle müşteriden hizmete para alınmasında uzun bir gecikme.
- müşteri, işlem başına transfer için minimum komisyonu belirtti ve bu, hizmet hesabına fonların alınmasında uzun bir gecikmeye neden oldu.

4. Hizmetlerin listesi

4.1. Çevrimiçi platform Bankcomat.org, bankacılık yapılarının hizmetlerini kullanarak Qiwi, Payeer, Bitcoin, Perfect Money, Yandex.Money ve diğer EPS başlık birimlerinin elektronik para birimlerinin değişimini gerçekleştirir. Ortakların listesi, çevrimiçi değişim hizmeti Bankcomat.orgun bilgi kaynağında bulunabilir.
4.2. Değiştirici, takas işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan paranın menşeinin yasallığını doğrulamaz.

5. Değişim işlemlerinin düzenlenmesi

5.1. Bankcomat.org çalışanları, transferi yalnızca Müşteriden ödeme yapmak için para aldıktan sonra gerçekleştirir.
5.2. Para Müşteri tarafından sağlanan detaylara aktarıldıktan sonra değişim tamamlanmış sayılır.
5.3. Müşteri, başlatılan havaleyi iptal etme hakkına sahip değildir ve gönderilmiş olan parayı iade edemez.
5.4. Müşteri, değeri başvuruda belirtilen tutarla örtüşmeyen bir ödeme yapmışsa, Eşanjör idaresi işlemi askıya alma hakkına sahiptir. Müşterinin talebi Sözleşmenin 3.2.5 maddesine dayandıktan sonra operasyon devam edecektir. Bu durumda, Eşanjör, önemli ölçüde değişmişse, uygulamadaki miktarı yeniden hesaplama hakkına sahiptir.

5.5. Yanlış detaylar belirtilirse, Bankcomat.org uygulamanın yürütülmesini askıya alır. Müşteri uygulamada belirtilen e-postadan hizmet desteği ile iletişime geçtikten sonra, değiştirici belirtilen ayrıntıları değiştirebilir veya belirli bir ödeme sisteminin komisyonunun kesilmesi ile iade yapabilir

5.6. Fatura üçüncü şahıs hesabından ödenmişse veya ödemeye ilişkin notlar değiştirilmişse, Eşanjör işlemi bloke eder. İadeler, Müşterinin talebi üzerine Madde 3.2.5e dayanarak mümkündür. eksi ödeme sisteminin komisyonu ve ayrıca transferin% 1i kadar olası bir para cezası.

5.7. Değiştiricide Bitcoin kripto para birimi değişimi yapılırsa, işlemin Bitcoin ağındaki kullanıcıya geçişi Bitcoin ağının kendi iş yüküne bağlıdır.

5.8 Müşteri, uygulamayı mevcut kur üzerinden yeniden hesaplamaktan veya silmekten kaçınmak için uygulama üzerinden 20 dakika içinde ödeme yapmalıdır.   

 

6. Tarafların garantileri ve sorumlulukları

6.1. Bankcomat.org değiştiricisi, kaynağın yanlış çalışmasının sonuçlarından ve Müşteri tarafından başvuru yapılırken yapılan hatalardan sorumlu değildir. Müşteri yanlış ödeme detayları göstermiş olsa bile işlem iptal edilemez ve para iade edilemez.
6.2. Eşanjör, ekipmanın bir bütün olarak Müşteri tarafından veya bileşenleri tarafından çalıştırılamamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.
6.3. Bankcomat.org, finansal kuruluşların veya elektronik ödeme sistemlerinin eylemlerinden kaynaklanan geç ödemelerden sorumlu değildir.
6.4. Değiştirici, Müşterinin tarifeler veya işlemlerin karlılığı ile ilgili hatalı beyanlarının bir sonucu olarak ortaya çıkan zararlardan veya gelirin alınmamasından sorumlu değildir.
6.5. Bankcomat.org, çeviri gecikmelerinden kaynaklanan mali kayıplardan sorumlu değildir.
6.6. Müşteri, işlemi tamamlamak için kullanılan parayı elden çıkarmak için yasal bir temeli olduğunu teyit eder.
6.7. Müşteri, ortaya çıkma nedeni kaynağın sömürülmesi ise, üçüncü şahıslara verilen zararı tazmin etmeyi kabul eder.

7. Sözleşme şartlarındaki değişiklikler

7.1. Eşanjör İdaresi, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda düzenleme hakkına sahiptir. Değişiklikler, Bankcomat.org resmi web sitesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

8. Mücbir sebep

8.1. Taraflar, mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa, Sözleşme şartlarının yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumlu değildir. Savaş, doğal afetler, yangın, isyan, yetkililerin kararı, terör saldırısı, isyanları içerir. Ek olarak, elektrik şebekesinin çalışmasında bir arıza, küresel ağa veya diğer sistemlere erişim eksikliği içerirler.

9. Değişimin şartları

9.1. Yönetim, Eşanjörün dolandırıcılık veya diğer yasa dışı işlemler için kullanılmasını yasaklar.
9.2. Bankcomat.org değişim kaynağı, talebi üzerine yasa dışı olduğu tespit edilen ödemelerle ilgili bilgileri kolluk kuvvetlerine, ödeme sisteminin yönetimine ve mağdura aktarabilir.
9.3. Değişim, yalnızca Müşterinin sanal cüzdanından para çekmesi durumunda gerçekleştirilir. Aynı zamanda, makbuz kaynaklarının yasallığı konusunda kişisel sorumluluk taşımaktadır.
9.4. Banka havalesi, müşteri tarafından seçilen ödeme sisteminin İnternet bankacılığı hizmeti üzerinden gerçekleştirilir. Uygulama bir banka operatörü yardımıyla veya ATM kullanılarak oluşturulursa, paranın en geç bir gün içinde iade edilmesi gerekir.
9.5. Değiştirici, Müşteri adına üçüncü şahıslar tarafından yapılan transferlerden sorumlu değildir.
9.6. Müşteri, "Değişim kurallarına katılıyorum" düğmesine tıkladıysa, Sözleşmenin şartlarını koşulsuz olarak kabul eder.
9.7. Döviz kurlarındaki farktan yararlanmak için hizmeti birden fazla sipariş oluşturmak için kullanmak kesinlikle yasaktır.